Agence France -Presse đã ca ngợi Wu Lei: Biểu hiện nổi bật của ông là chuẩn bị bảo hiểm được giữ lại của Tây Ban Nha.

Agence France -Presse đã ca ngợi Wu Lei: Những biểu hiện nổi bật của anh ấy là hy vọng của người Tây Ban Nha trong việc chuẩn bị [Agen Taruhan Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 14 tháng 6.AFC cũng sao chép luật