HATcủacasỹTuấnHưnghòaFCNamSách4-4trongtrậncầu”Chắpcánhướcmơ”

Chiều ngày 31/5/2017, CLB bóng đá HAT của ca sĩ Tuấn Hưng có chuyến hành quân về Nam Sách (Hải Dương) để thi đấu giao hữu thiện nguyện “Chắp cánh ước mơ”; ủng hộ các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Nam Sách nhân dịp 1-6 Tết Thiếu Nhi.