Tứkếtgiảisân7TrườngThịnh“Vuaphủi”Capdervilachiabài,QuiNhơnđảbạiquêchoaLamHồng

“Vua phủi” Capdervila sắm vai một người “chia bài”, Qui Nhơn FC đã đành bại đối thủ sừng sỏ đến từ “quê choa” là Lam Hồng FC để giành quyền vào bán kết giải sân 7 Trường Thịnh 2017.